Vad kostar det?

Vår viktigaste uppgift är att ge dig rätt hjälp till rätt pris – oavsett om det gäller en enkel eller en mer påkostad begravning. Tillsammans arrangerar vi en begravning enligt dina personliga önskemål. Vi gör det med omtanke och stort engagemang. Du kan alltid känna dig trygg med att den person som från början tar ansvaret för begravningen finns med hela vägen

Att skapa sig en bild av vad en begravning kostar kan vara svårt. Man är ofta helt inställd på att göra en fin begravning för sin anhöriga att man inte tänker på dessa frågor. Men som i många andra sammanhang så finns kostnadsaspekten med även när man ordnar en begravning. Vi tycker den är viktig och arbetar målmedvetet för att ha en tydlighet i vår debitering och en öppenhet i prissättningen. En aktuell prislista på våra tjänster finns på byrån.

Mycket av det arbete som utförs vid en begravning sker i det dolda där du som anhörig inte är närvarande. Vi utför alltid detta arbete på ett respektfullt och värdigt sätt i enlighet med våra egna krav och de auktorisationskrav vi är underställda. Vi utför alltid vårt arbete som om du som anhörig stod bredvid och tittade på. Exempelvis är vi alltid två personer som är med och kistlägger den avlidne, något som tyvärr inte är en självklarhet.

Via denna länk kan du se vad SBF skriver om begravningskostnader.

Förmedlade varor och tjänster

Debiteras enligt gällande prislista hos respektive leverantör.
Exempelvis annonser, blommor, extra sång och musik, borgerlig officiant, mat och dryck, gravsten m m.